CONFERENCIA DR. BÁTIZ

                                                      Click en la imagen para ampliar.

JORNADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

El nuevo espacio de reflexión GIZARTEGUNE del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad se estrena con la Jornada “Hijos e hijas víctimas de la violencia de género”.

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko SailarenGIZARTEGUNE gogoetarako espazio berria estreinatzeko, «Genero-indarkeriaren biktima diren seme-alabak» jardunaldia egingo da.

La Jornada se celebrará en la Sala Mitxelena del Bizkaia Aretoa (Abandoibarra 3,Bilbao), el día 20 de noviembre de 2015 a las 9:30.

Jardunaldia Bizkaiko Aretoko Mitxelena gelan egingo da (Abandoibarra 3, Bilbo), 2015eko azaroaren 20an, 9:30 ean.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia esperamos que nuestra propuesta resulte de interés. La inscripción es gratuita, debiéndose reservar plaza mediante la cumplimentación  de la hoja de inscripción y su remisión al correo: berdintasuna@bizkaia.eus.


Bizkaiko Foru Aldundian gure proposamena zuen interesekoa izatea espero dugu. Izena ematea doan da, baina, lekua gorde ahal izateko, erantsitako inskripzio-orria bete behar da eta berditasuna@bizkaia.eus helbidera bidali.

Se adjunta carta de invitación con el programa y hoja de inscripción.


Honekin batera, gobidapen-gutuna, programa eta inskripzio-orria bidaltzen dira.

Para cualquier aclaración pueden llamarnos al teléfono 94 608 37 38.


Edozer argitzea behar baduzu, deitu 94 608 37 38 telefonora.


Departamento Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Foru Saila