ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

Gonbidapena WORLD CAFÉ BIZKAIA 2020 Invitación


TOPAKETAK - GIZARTE EKINTZAKOAK 

GONBIDAPENA
INVITACIÓN
ADINEKOEN AUTONOMIA PERTSONALERAKO ETA LAGUNTZARAKO SUSTAPEN PLANA
PLAN DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
Zuengana jotzen dugu hau jakinarazteko: Bizkaiko Adinekoen Autonomia Pertsonalerako eta Laguntzarako Sustapen Plana egiteko prozesuaren barruan, Bizkaiko Lurralde Historikoko herritarren iritziak eta proposamenak jaso nahi ditugu.
Nos dirigimos a ustedes para informarles que, en el marco del proceso de elaboración del futuro Plan de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas mayores de Bizkaia se desea recoger las opiniones y propuestas de la ciudadanía del Territorio Histórico de Bizkaia.
Horretarako, lan-jardunaldi batzuk egingo dira WORLD CAFÉ formatuan 3 helburu hauei erantzuna emateko:
Para ello, se van a realizar una serie de jornadas de trabajo bajo el formato WORLD CAFÉ para dar respuesta a los siguientes 3 objetivos:
  1. Bizkaiko adinekoen gaur egungo egoera ezagutzea iritzien eta esperientzia pertsonalen bidez.
  1. Conocer la situación actual de las personas mayores de Bizkaia a través de opiniones y experiencias personales.
  1. Gabeziak eta hobekuntza-esparruak identifikatzea, hurrengo urteetan haietan lan egiteko.
  1. Identificar carencias y ámbitos de mejora en los que trabajar durante los próximos años.
  1. Irudikatzea zein ingurune idealak bizi nahi duten Bizkaiko herritarrek adinekoak direnean.
  1. Imaginar cómo sería el entorno ideal en el que quiere vivir la ciudadanía de Bizkaia en su etapa de edad más avanzada.
Horretarako, adinekoek parte hartzeaz gainera, hainbat belaunalditako pertsonek ere parte hartzea nahiko genuke. Izan ere, modu horretan, errazagoa izango da esperientziak, ezagutzak eta balioak transmititu eta trukatzea, topaketa horiekin komunitatearen kohesioa eta garapena aktiboki sustatu daitezen.
World Café-ak Bizkaiko 5 udalerritan egingo dira, egun hauetan:
Para ello, queremos contar con la participación, no sólo de personas mayores, sino de personas de diferentes generaciones, para favorecer la transmisión e intercambio de experiencias, conocimientos y valores, con el fin de que estos encuentros contribuyan activamente a la cohesión y desarrollo comunitarios.

Los World Cafés van a realizarse en 5 municipios de Bizkaia, en las siguientes fechas.
-     Basauri: otsailaren 26an, asteazkenean, 17:00etatik 19:00etara
Marienea Basauriko emakumeen etxea
Kareaga Goikoa kalea, 54
-     Basauri: 26 de febrero, miércoles, de 17:00 19:00h.
Marienea Basauriko emakumeen etxea
Kareaga Goikoa Kalea, 54
-     Barakaldo: otsailaren 27an, ostegunean, 17:00etatik 19:00etara
Clara Campoamor kultura-etxea.
Gernikako Arbola, 41
Casa de Cultura Clara Campoamor.
C/Gernikako Arbola, 41
-     Bilbo: otsailaren 29an, larunbatean, 11:00etatik 13:00etara
Euskal Herriko Unibertsitatea.
Bizkaia Aretoa. 1. solairua Oteiza aretoa
Abandoibarra etorbidea, 3
-     Bilbao: 29 de febrero, sábado, de 11:00 13:00h.
Euskal Herriko Unibertsitatea.
Bizkaia Aretoa. 1er piso. Sala Oteiza
Avenida Abandoibarra, 3
-     Getxo: martxoaren 3a, asteartea, 16:30etik 18:30era
Getxoko elkartegia.
Ogoño,1
-     Getxo: 3 de marzo, martes, de 16:30 a 18:30 h.
Elkartegi de Getxo.
C/Ogoño,1
-     Durango: martxoaren 5ean, ostegunean, 11:00etatik 13:00etara
Durangoko elkartegia
Landako etorbidea, 6
-     Durango: 5 de marzo, jueves, de 11:00 a 13:00h.
Elkartegi de Durango
Landako Etorbidea, 6
Nahi genuke zuk ere parte hartzea; horretarako,  aukera ematen dizuegu izena emateko, dela Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriaren bidez (Inscripción World Cafés), dela 94 406 60 00 telefonora deituta.Nos gustaría contar con su participación, para lo cual ponemos a su disposición la posibilidad de inscribirse, bien a través de la página web de la Diputación Foral de Bizkaia: Inscripción World Cafés, o llamando al teléfono 94 406 60 00.
Aldez aurretik zuen interesa eskertuz, aukera hau aprobetxatzen dut zuek agurtzeko.Les agradezco de antemano su interés y aprovecho la ocasión para saludarles.
Adeitasunez,Atentamente,

Sin./Fdo.: ASIER ALUSTIZA KAPANAGA
Zuzendari Nagusia / Director General
AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Bilbon, 2020ko otsailaren 12an.
En Bilbao, a 12 de febrero de 2020